UNESCO Biosferowy rezerwat „Hornjołužiska hola a haty“

Što je biosferowy rezerwat?

Tute pomjenowanje so wotwodźuje wot zapřijeća „biosfera – žiwjenski rum“. Měnjeny je z tym cyłk rumow, w kotrychž je žiwjenje na našej zemi móžne. „Biosferowe rezerwaty“ su kruće postajene wotrězki tajkeho žiwjenskeho ruma, kotrež dyrbi čłowjek wosebje škitać.

Tute na cyłym swěće wupokazane škitane krajiny tworja zakład syće UNESCO z titulom „MAN AND BIOSPHERE“ (MAB), serbsce „Čłowjek a biosfera“. Hłowny zaměr biosferowych rezerwatow je pokazać, kak hodźi so čłowjeske skutkowanje a hospodarjenje z přirodu zjednoćić.

Biosferowy rezerwat „Hornjołužiska hola a haty“

 

Goebelner Heide (Foto D.Weis) Grossteich Sdier (Foto D.Weis)

Kobjelńska hola (Foto: Dirk Weis) & Wulki hat w Zdźěrje (Foto: Dirk Weis)

Biosferowy rezerwat „Hornjołužiska hola a haty“ woswjeći w lěće 2009 swój pjatnaty jubilej. Swojeje jónkróćneje přirody dla staji so centralny dźěl tutoho přirodneho ruma hižo 1990 jako škitana krajina z centralnym wuznamom pod škit. 1994 sćěhowaše tuchwilne zawěsćenje jako biosferowy rezerwat. Z tym da so tutej jónkróćnej, lětstotki starej kulturnej krajinje hódnotny wobłuk a zawěsći so wobchowanje, hladanje a přichodne wuwiće pod fachowym dohladom a přewodom. 1996 připózna so jako 13. UNESCO-biosferowy rezerwat w Němskej po programje „Čłowjek a biosfera“. Najwažniša zasada je zjednoćenje wobchowanja přirodneje bohatosće z hospodarskim nabytkom.

 

  • Wulkosć: 30.102 ha, z toho je nimale połojca přirodoškitna kónčina
  • Połoženje: We wuchodnym dźělu Kraja Sakska
  • Škitny status: Wot 1994 tuchwilne zawěsćenje jako biosferowy rezerwat, wot 1996 připóznaće jako 13. UNESCO biosferowy rezerwat w Němskej
  • Wobydlerjo: ca. 9.500
  • Typ krajiny: Jedna z najwjetšich hatowych krajinow Němskeje
  • Wosebitosće: Dwurěčny kraj (němski a serbski), wobsahuje bywše brunicowe jamy z nimale 2.000 ha. płoniny
  • Deutsch
  • English
  • serbšćina